Number of the records: 1  

Vojtíšková, Jana, 1976

 1. Personal nameVojtíšková, Jana, 1976-
  See linkKrumpholcová, Jana, 1976-
  BiographyNarozena 5. 10. 1976 v Městci Králové. Doc. PhDr., Ph.D., historička, zaměřená na raně novověké české dějiny a dějiny měst.
  Source data foundAlmanach Ústavu historických věd Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 2006 (biografické údaje) ; Její: Komunikace nymburské a kolínské městské rady v době předbělohorské. In: Vlastivědný sborník Polabí, 2000 ; Lexikon českých historiků 2010. Ostrava, 2012 (přesné datum narození) ; Vojtíšková, Jana: Cvičení z transkripce českých raně novověkých textů z let 1500-1620 (Hradec Králové). Hradec Králové: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, 2014 (autoritní forma) ; www(Univerzita Hradec Králové, Katedra pomocných věd historických a archivnictví), cit. 25. 6. 2019 (tituly)
  DatabaseFile of personal names and family names
  References (6) - Books