Number of the records: 1  

optimalizační modely

 1. Topical termoptimalizační modely
  See linkmodely optimalizační
  See alsomatematické modely
  Linking entryoptimization models
  Conspect519.1/.8 - Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická statistika. Operační výzkum. Matematické modelování
  DatabaseFile of subject terms
  References (1) - File of subject terms
  (1) - Diploma theses
Number of the records: 1