Number of the records: 1  

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

 1. Corporate nameNárodní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  See also Národní ústav odborného vzdělávání
  Výzkumný ústav pedagogický v Praze
  Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR
  Národní pedagogický institut České republiky
  Source data foundwww(Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), cit. 21. 7. 2011
  DatabaseFile of corporation names
  References (2) - File of corporation names
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (15) - Books
Number of the records: 1