Number of the records: 1  

Wögerbauer, Michael, 1972-

 1. Personal nameWögerbauer, Michael, 1972-
  BiographyRakouský germanista, historik a lektor německého jazyka a literatury. Autor prací z oboru moderních dějin a literatury. Spoluredaktor německého vydání ročenky Terezínské studie a dokumenty.
  Source data foundJeho: --tätiger Dienst am eigenen Volk ; ONB ; Historická dílna I. : sborník příspěvků přednesených v roce 2006 (biografické údaje)
  Source data not foundLC (Names); DNB
  DatabaseFile of personal names and family names
  References (7) - Books
Number of the records: 1