Number of the records: 1  

case management

 1. Topical termcase management
  See linkkomplexní péče
  péče komplexní
  koordinovaná péče
  péče koordinovaná
  See alsopřípadové konference
  koordinovaná rehabilitace
  lékařská péče
  sociální práce
  drogově závislí
  duševně nemocní
  Linking entrycase management
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  616 - Patologie. Klinická medicína
  DatabaseFile of subject terms
  References (6) - File of subject terms
  (3) - Books
  (2) - Diploma theses
Number of the records: 1