Number of the records: 1  

parkovací plochy

 1. Topical termparkovací plochy
  See linkplochy parkovací
  See alsopozemní komunikace
  garáže
  Linking entryparking areas
  Conspect625 - Pozemní komunikace. Železniční stavitelství
  DatabaseFile of subject terms
  References (2) - File of subject terms
  (4) - Books
  (2) - Diploma theses
Number of the records: 1