Number of the records: 1  

Břevnovský klášter. Knihovna

 1. Corporate nameBřevnovský klášter. Knihovna
  See linkKnihovna Břevnovského kláštera
  Knihovna kláštera benediktinů v Břevnově
  Source data foundMádl,M.: Detracta larva juris naturae ; www(Břevnovský klášter - Wikipedie, otevřená encyklopedie)
  URLhttp://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99evnovsk%C3%BD_kl%C3%A1%C5%A1ter
  DatabaseFile of corporation names
  References (1) - Books
Number of the records: 1