Number of the records: 1  

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

 1. Corporate nameFakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
  See linkUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu
  Fakulta umění a designu UJEP
  Faculty of Art and Design of Jan Evangelista Purkyně University
  Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
  Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta umění a designu
  FUD UJEP
  Place Ústí nad Labem
  DatabaseFile of corporation names - publisher
  References (1) - File of series - corporation names
  (1) - File of series - uniform titles
  (123) - Books