Number of the records: 1  

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta umění a designu

 1. Corporate nameUniverzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta umění a designu
  See linkFakulta umění a designu UJEP
  FUD UJEP
  FUU UJEP
  FUU
  See also Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta užitého umění a designu
  Source data foundwww (Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu)
  DatabaseFile of corporation names
  References (6) - File of personal names and family names
  (687) - Soubor konspektu - osobní jména
  (1) - File of corporation names
  (1) - t110w
  (40) - Books
Number of the records: 1