Number of the records: 1  

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství

 1. Corporate nameUniverzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  See linkKatedra technologií a materiálového inženýrství FVTM UJEP
  Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta výrobních technologií a managementu. Katedra technologií a materiálového inženýrství
  KST
  KTMI
  DatabaseFile of corporation names
  References (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (5) - Books
  (408) - Diploma theses
Number of the records: 1