Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Akumulace a eliminace microcystinů v rybách (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix) a hodnocení biomarkerů po expozici sinicovou biomasou

Adamovský, Ondřej
article