Basket

  Untick selected:   0
  1. Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku / Jiří Vít   .  Ústí nad Labem : Fakulta strojního inženýrství - Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr02/000
    book
  Untick selected:   0