Basket

  Untick selected:   0
  1. Vytvoření metodiky pro vyhodnocení tvarových odchylek rotačního strojírenského výrobku = Creating a methodology for evaluating the form deviations of a rotary engineering part / Jiří Vít   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019 . 23 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr20/000
  Untick selected:   0