Basket

  Untick selected:   0
  1. Evidence, revize, ztráty a obsahové prověrky fondů knihoven / Milan Jakubíček   .  Brno :  Státní vědecká knihovna,  1984 . 41 s., příl.
    book