Basket

  Untick selected:   0
  1. Cesty k tvořivé škole : sborník příspěvků z konference konané k 50. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno, 13.-14. listopadu 1996 / editoři: Rudolf Šrámek, Ivan Němec   .  Brno :  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity,  1998 . 596 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad B20/000