Basket

  Untick selected:   0
  1. 11. zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa ve dnech 2. a 3. října 1984 : k současným úkolům a dlouhodobému rozvoji zemědělství a dalších odvětví zabezpečujících výživu lidu   .  Praha :  Svoboda,  1984 . 47 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad E10/000