Basket

  Untick selected:   0
  1. 2. celostátní spartakiáda 1960 : / Sest. a texty k obr. naps. Milena Dostálová, Jarmila Blažejová a Jana Čížková ; [Průvodní] text naps. Jiří Šotola a Karel Šiktanc ; František Vodsloň: Socialismus u nás zvítězil, [úv.] ; Il. Vladimír Tesař ; Fot.: [kol.]   .  Praha :  Sportovní a turistické nakladatelství,  1961 . [202] s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad D10/000
  Untick selected:   0