Basket

  Untick selected:   0
  1. Racionalizace lesnických rekultivací území, devastovaných báňskou činností v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru - komplexními opatřeními : metodika pro praxi / František Špiřík ; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,  1992 . 29 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad D30/000