Basket

  Untick selected:   0
  1. 15 let přeshraniční spolupráce v oblasti životního prostředí = 15 Jahre der grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz : sborník z konference = Sammelband zur Konferenz   .  S.l. :  S.n.,  2000 . 27, 31 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad D20/000
    volný výběr01/000