Basket

  Untick selected:   0
  1. Péče o seniory ve vazbě na agentury domácí péče, srovnávací studie ekonomických nákladů na ošetřovatelském lůžku v nemocnici a agentuře domácí péče : [rukopis] Ivana Mikulová   .  1997 . 53 s., příl.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad C00/100