Basket

  Untick selected:   0
  1. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2016/17 / Jiří Vojtěch, Daniela Chamoutová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2017 . 46 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr10/000