Basket

  Untick selected:   0
  1. Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej tlači z aspektu pluricentrického hodnotenia nemčiny / Jana Štefaňáková   .  Banská Bystrica :  Univerzita Mateja Bela. Fakulta humanitných vied,  2003 . 130 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    rakouská knihovna10/000