Basket

  Untick selected:   0
  1. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2015/16 / Jiří Vojtěch, Pavla Paterová   .  Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2016 . 49 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr10/000