Basket

  Untick selected:   0
  1. Atlas mikroorganismů / Jana Říhová Ambrožová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014 . 201 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad F700/000
    volný výběr91/000
    Atlas mikroorganismů