Basket

  Untick selected:   0
  1. Postarat se ve stáří : rodina a zajištění péče o seniory / Radka Dudová   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i., 2015 . 199 stran
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr00/010
  Untick selected:   0