Basket

  Untick selected:   0
  1. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2014/15 / Jiří Vojtěch, Pavla Paterová   .  Praha :  Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  2015 . 48 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr10/000