Basket

  Untick selected:   0
  1.  

    Dejepis : učebné texty pre 10. postupný ročník všeobecnovzdelávacích škôl / [podľa sovietskych učebníc: Dejiny novoveku A.V. Jefimova a Dejiny SSSR A.M. Pankratovej sprac. Marie Pravdová ; preložili Ľudovít Lašan a Frant. Hatvani]   .  Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  1954 . 244 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad E10/000
  Untick selected:   0