Basket

  Untick selected:   0
  1. Štúdium vlastností biodegradovateľných polymérnych zmesí - kyselina polymliečna / plastifikovaný škrob / Katarína Tomanová ... [et al.]   .  TOP 2010.s. 423-427.
    article