Basket

  Untick selected:   0
  1. Výskum v oblasti aplikácie biodegradovateľných polymérov na Ústave polymérnych materiálov FCHPT STU v Bratislave / Pavol Alexy ... [et al.]   .  TOP 2010.s. 1-6.
    article