Basket

  Untick selected:   0
  1. Analýza dopadu rovné daně na rozložení daňového břemene mezi české domácnosti [rukopis] = The Analysis of Impact of Flat Tax on Distribution of Tax Burden between Czech Households / Hana Haková   .  2010 . 79 l., 12 l. příl.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad C00/100