Basket

  Untick selected:   0
  1. Vybrané environmentálne problémy spojené s ťažbou hnedého uhlia v bani Dolina (Slovensko) = Selected environmental problems connect with brown coal mining in Dolina mine (Slovakia) / Emília Hroncová, Ján Balga   .  Podkrušnohorská pánev - revitalizace a resocializace.s. 69-74.
    article