Basket

  Untick selected:   0
  1. Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : (Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici) / [vedecký redaktor Kristína Krnová]   .  Bánská Bystrica :  Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,  2009 . 236 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr10/000