Basket

  Untick selected:   0
  1. Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce : sonda založená na šetření absolventů středních škol, kteří se zúčastnili jako patnáctiletí výzkumu PISA-2003 a vybraného vzorku jejich zaměstnavatelů / Jana Trhlíková, Jiří Vojtěch, Helena Úlovcová   .  Praha :  Národní ústav odborného vzdělávání,  2008 . 38 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr10/000