Basket

  Untick selected:   0
  1. Botanicky významná území České republiky = Important plant areas in the Czech Republic / Jan Čeřovský, Zdenka Podhajská, Danuše Turoňová - editoři   .  Praha :  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,  2007 . 407 s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad E20/000
    volný výběr20/000
    Botanicky významná území České republiky