Basket

  Untick selected:   0
  1. Analýza a srovnání podmínek života klientů se středně těžkým stupněm mentálního postižení v domácím a ústavním prostředí [rukopis] = The analysis and comparison of the life conditions of the two clients with a moderate mental retardation in the family and institutional environment / Kateřina Jelínková   .  2008 . 67 l., 10 l. příl.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad C00/100
  Untick selected:   0