Basket

  Untick selected:   0
  1. Aprochem 2007 : konference s mezinárodní účástí : chemické technologie, petrochemie, polymery, ropa, plyn, paliva : ochrana prostředí, bezpečnost : 16. : sborník přednášek. 2. díl / [organizace konference PetroChemEng ... et al.]   .  Praha :  [Český svaz vědeckotechnických společností,  2007] . 32 s., S. 2101-2470
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    volný výběr01/000
    book
  Untick selected:   0