Basket

  Untick selected:   0
 1. mentální retardace
  retardace mentální
  slabomyslnost
  duševní zaostalost
  zaostalost duševní
  oligofrenie
  Angelmanův syndrom
  Downův syndrom
  Williamsův syndrom
  duševní poruchy
  duševní schopnosti
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  psychopatologie
  vývojové poruchy
  mental retardation
  File of subject terms
  (10) - File of subject terms
  (1) - ELECTRONIC RESOURCES
  (16) - Books
  (71) - Diploma theses