Basket

  Untick selected:   0
 1. logistika (management)
  logistický management
  logistické řízení
  management dodavatelských řetězců
  řízení dodavatelských řetězců
  dodavatelské řetězce
  dodavatelské systémy
  supply chain management
  logistické podniky
  distribuce zboží
  dopravní logistika
  logistická centra
  reverzní logistika
  skladové hospodářství
  řízení zásob
  management
  business logistics
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (4) - ARTICLES
  (47) - Books
  (59) - Diploma theses