Basket

  Untick selected:   0
 1. cizí slova
  slova cizí
  přejatá slova
  slova přejatá
  výpůjčka (lingvistika)
  výpůjčky z cizích jazyků
  přejímky z cizích jazyků
  lexikologie
  kalky
  foreign words
  File of subject terms
  (2) - File of subject terms
  (33) - Books
  (16) - Diploma theses