Basket

  Untick selected:   0
 1. akciové společnosti
  společnosti akciové
  akcie
  Societas Europaea
  akcionáři
  akcionářské dohody
  představenstva akciových společností
  rozptýlené vlastnictví
  tantiémy
  kapitálové společnosti
  joint-stock companies
  akcinės bendrovės
  Akcionerski društva
  akciové spoločnosti
  Delniške družbe
  File of subject terms
  (8) - File of subject terms
  (12) - Books
  (221) - Diploma theses