Výsledky vyhledávání

 1. Acoustic emission monitoring of pressurized systems : Symposium Ft. Lauderdale, Fla., 25.-26. Jan. 1979 / [Edited by] W.F.Hartman, J.W.McElroy ; American Society for Testing and Materials   .  Philadelphia :  American Society for Testing and Materials,  1979 . 225 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D30/000

 2. Advancing physics AS : [student's book] / Institute of Physics ; revised edition edited by Jon Ogborn and Rick Marshall   .  Bristol :  Institut of Physics,  2008 . vii, 248 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr21/000

 3. Advancing physics AS : [student's book] / Institute of Physics ; revised edition edited by Jon Ogborn and Rick Marshall   .  Bristol :  Institute of Physics,  2008 . vii, 248 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  FY - Králík Mgr.00/100
  volný výběr20/000

 4. Corrosion of 3D-printed AlSi9Cu3Fe alloy / Michaela Fousova, Veronika Valesova, Dalibor Vojtech   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 1, strana 29-36.
  článek

 5. ČSN CEN ISO/TS 17892-4 : geotechnický průzkum a zkoušení : laboratorní zkoušky zemin. Část 4, Stanovení zrnitosti zemin   .  Praha :  Český normalizační institut,  2005 . 30 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100

 6. ČSN EN 196-2 (72 2100) Metody zkoušení cementu. Část 2, Chemický rozbor cementu   .  Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013 . 62 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  CH - Šmídl Mgr.00/100

 7. Electromagnetic analysis of the updated fast control coil for EAST / Xianewei Wang, Zhaoliang Wang, Fei Xie, Qing He, Xiulian Li, Wentao Xie   .  Manufacturing Technology.Vol. 19, no. 1, strana 172-176.
  článek

 8. Elevated temperature testing problem areas   .  Philadelphia :  American Society for Testing and Materials,  [1971] . 99 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D20/000

 9. Experimentální a výpočtové metody v inženýrství : I. mezinárodní vědecká konference pro mladé pracovníky, 11.-13. června 2014, Ústí nad Labem : sborník abstraktů / editor Alena Petrenko   .  Ústí nad Labem :  Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP v Ústí nad Labem,  2014 . 25 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr50/000

 10. Hardness tests and dimensional and shape precision analysis of construction and agricultural machinery components / Petra Kvasnová, Martin Kučerka, Dušan Hrubý, Daniel Novák, Viktor Novák   .  Manufacturing Technology.Vol. 18, no. 6, strana 943-949.
  článek