Výsledky vyhledávání

 1. Anketa zpracovaná u zemědělských podnikatelů z antropogenně postižené oblasti = The research made by farmers in the anthropogenically changed area / Jaroslava Vráblíková, Ludmila Holadová, Martin Neruda, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 1, č. 2 (2007), s. 131-139.
  článek
 2. Databanka výzkumu ekologického zemědělství v ČR = Database of research of organic farming in the CR / Ladislav Hanuš   .  Ekologické zemědělství 2007 Ekologické zemědělství 2007.s. 20-21.
  článek
 3. Folia Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně : edice původních vědeckých prací a monografií   .  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
  Folia Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
 4. Příspěvek ke zhodnocení úrovně biodiverzity plevelných společenstev v ekologickém systému hospodaření = Contribution to the evaluation of biodiversity level of weed communities in organic farming system / Luděk Tyšer ... [et al.]   .  Ekologické zemědělství 2007 Ekologické zemědělství 2007.s. 119-121.
  článek
 5. Rozdíly mezi plevelovými společenstvy na pozemcích s konvenčním a ekologickým způsobem hospodaření = Differences between weed communities on the fields with conventional and organic farming / Michaela Nečasová, Luděk Tyšer, Josef Soukup   .  Ekologické zemědělství 2007 Ekologické zemědělství 2007.s. 115-118.
  článek