Výsledky vyhledávání

 1. Analýza tzv. neporušených reálných vzorků pro zpřesnění atmogeochemických měření / Veronika Kučerová ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 120-121.
  článek
 2. Aplikace air spargingu při sanaci bývalého vojenského letiště Hradčany / Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík, Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie IX.s. 78-83.
  článek
 3. Metody používané pro hodnocení aerobní biodegradační aktivity in situ na lokalitě Hradčany / Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová   .  Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací IV Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací.s. 19-26.
  článek
 4. Přírodní a technologické faktory určující úspěšnost sanačního zásahu na letišti Hradčany / Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie XIV.s. 57-63.
  článek
 5. Regenerace brownfields na průmyslovou zónu Triangle – Žatec = Brownfields regeneration for industrial zone Triangle – Zatec / Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 2 (2010), s. 76-84.
  článek
 6. Sanace letiště Hradčany, metodika a výsledky prokazování dosažení sanačních limitů / Stanislava Prokšová, Jiřina Macháčková, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie XIV.s. 53-56.
  článek
 7. Úskalí a problémy spojené s aplikací biodegradace in situ jako sanační technologie – praktické zkušenosti / Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie XII Sanační technologie.s. 48-52.
  článek
 8. Výsledky průzkumu a čištění podzemních rozvodů paliv a podzemních nádrží na lokalitě Hradčany / Zdeněk Zachař   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 115.
  článek
 9. Výsledky sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných leteckým petrolejem v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany / Stanislava Prokšová, Jiřina Macháčková, Ferdinand Herčík   .  Sanační technologie.Sanační technologie XI.s. 85-89.
  článek
 10. Výsledky sanace zemin a podzemních vod kontaminovaných leteckým petrolejem v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany / Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík, Jiřina Macháčková   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 138-139.
  článek