Výsledky vyhledávání

 1. Beneficium et feudum : podoba a proměny lenního institutu / Jan Zelenka   .  Praha : Historický ústav, 2016 . 227 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
 2. Etika a vlastnictví / Viktor Dobal   .  Praha :  Občanský institut,  1994 . 10 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 3. Instituce a podnikatelské prostředí v ČR / Robert Vitík   .  Vysoká škola ekonomická v Praze.Nová teorie ekonomiky a managementu organizací.s. 1643-1652.
  článek
 4. Instruments of land policy : dealing with scarcity of land / edited by Jean-David Gerber, Thomas Hartmann, and Andreas Hengstermann   .  London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018 . xii, 360 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  FSE - RRVS - doc. Ing. Lenka Slavíková Ph.D.00/100
  volný výběr01/000
 5. Katastr a nemovitosti / Petr Baudyš   .  Praha :  C.H. Beck,  2003 . xii, 308 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  Katastr a nemovitosti
 6. Katastrální (a související) judikatura : (s výběrem judikatury k obecnému zákoníku občanskému a bývalému registračnímu řízení) / sestavil, uspořádal a poznámkami opatřil Pavel Vrcha   .  Praha :  Linde,  2001 . 587 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 7. Majetek obcí a krajů v platné právní úpravě / Petr Havlan   .  Praha :  Linde,  2004 . 375 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 8. Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi / Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv   .  Praha :  Leges,  2014 . 398 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Možnosti řešení konfliktů veřejného a soukromého sektoru při využívání půdy v kontextu evropských států / Jaroslav Bláha   .  2017 . 48 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 10. Nebytové prostory : vlastnictví, nájem a podnájem / Josef Fiala, Markéta Selucká   .  Brno :  Computer Press,  c2007 . v, 182 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000