Výsledky vyhledávání

 1. The Arabs : a short history / Philip K. Hitti   .  Chicago : Henry Regnery Company, 1970 . 274 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
  kniha
 2. Begreifen und Gestalten : Wissenschaft verändert unser Leben / Wolfgang Wild   .  Herford : Busse Seewald, [1989]  ©1989 . 197 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
  kniha
 3. Čas optimismu a ctižádostivých nadějí : prezentace a reprezentace české vědy a kultury v prvním desetiletí samostatného státu (1918-1929) / Dagmar Blümlová a kol.   .  České Budějovice :  Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích : Společnost pro kulturní dějiny,  2009 . 419 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. bohemistiky PF00/100
  Čas optimismu a ctižádostivých nadějí
 4. Česká věda a Pražské jaro (1963-1970) : sborník z konference, [Praha 22.-23.listopadu 2000 / pořádané Ústavem dějin a Archivem Univerzity Karlovy ; editoři Blanka Zilynská a Petr Svobodný]   .  Praha :  Karolinum,  2001 . 425 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr00/010
  Česká věda a Pražské jaro (1963-1970)
 5. České bádání o náboženství ve 20. století : možnosti a meze / Tomáš Bubík   .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart,  2010 . 246 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  České bádání o náboženství ve 20. století
 6. Československá akademie věd 1969-1972 : restaurace komunistické moci ve vědě / Alena Míšková, Hana Barvíková, Miroslav Šmidák   .  Praha :  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,  1998 . 149 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
  Československá akademie věd 1969-1972
 7. Čestní doktoři Univerzity Karlovy : 1848-2015 / Josef Petráň, Lydia Petráňová   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 386 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Čestní doktoři Univerzity Karlovy
 8. Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945 / Ota Konrád   .  Praha :  Karolinum,  2011 . 360 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
  Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1945
 9. Drahý pane kancléři-- : vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala. I. díl, (1921-1935) / [editoři] Daniela Brádlerová, Jan Hálek   .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv AV ČR,  2011 . 635 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. historie FF00/100
  Drahý pane kancléři
 10. Information society and research : linking European policies   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  c2006 . 15 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  Evrop. dok. středisko10/000
  kniha