Výsledky vyhledávání

 1. Anglicismy v ruských reklamních textech / Natalja Erpsová   .  2017 . 49 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Beiträge zur Phraseologie, Wortbildung, Lexikologie : Festschrift für Wolfgang Fleischer zum 70. Geburtstag / Rudolf Grosse, Gotthard Lerchner, Marianne Schröder (Hrsg.)   .  Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern :  Peter Lang,  1992 . 233 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 3. A bibliography of word formation in the germanic languages / Richard K. Seymour   .  Durham :  Duke University Press,  1968 . xv, 158 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 4. Cvičení ze slovotvorby, nauky o slovní zásobě, pravopisu, tvarosloví a skladby / Zora Millerová, Olga Roztočilová, Ivana Kolářová   .  Ústí n. L. :  Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně,  1992 . 56 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad F340/000
  volný výběr51/000
 5. Česká morfologie a korpusy / Klára Osolsobě   .  Praha : Karolinum, 2014 . 1 online zdroj (235 stran)
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  Česká morfologie a korpusy
 6. České ekvivalenty různých slovotvorných typů anglických / [rukopis] Radek Tahal   .  1994 . 120 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 7. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová ... [et al.]   .  Praha :  Grada,  2012 . 296 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr01/000
  služ. příručka VB00/100
 8. Činitelská jména v češtině a v němčině [rukopis] : srovnání typologie a motivace pojmenování / Tereza Šlechtová   .  2012 . 61 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 9. Dělení slov : (slovotvorba v praxi) / Alois Bauer a kolektiv   .  Olomouc :  Nakladatelství Olomouc,  1997 . 349 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B20/000
  volný výběr11/000
 10. Derivace a kompozice v diachronní perspektivě: nomina agentis ve vývoji italštiny / Pavel Štichauer   .  V Praze :  Karolinum,  2008 . 122 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000