Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 39  
Váš dotaz: Věcné téma = "toxicita"
 1. Akutní testy toxicity na žábronožkách Artemia salina [rukopis] / Kateřina Benediktová   .  2008 . 69, [21] l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 2. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Tereza Dřevěná   .  2012 . 61 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis] / Šárka Šebestová   .  2009 . 115 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Bioremediace PBDE pomocí konsorcií mikroorganismů z kalů ČOV a sedimentů z českých řek a monitoring jejich ekotoxicity / Jana Zlámalíková ... [et. al.]   .  Sanační technologie.Sanační technologie X.s. 151-152.
  článek
 5. ČSN EN ISO 6341 : Jakost vod - zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - zkouška akutní toxicity   .  Praha :  Český normalizační institut,  1997 . 15 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 6. ČSN EN ISO 6341 OPRAVA 1 : Jakost vod - zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - zkouška akutní toxicity   .  Praha :  Český normalizační institut,  1999 . [1] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 7. ČSN EN ISO 6341 OPRAVA 2 : Jakost vod - zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - zkouška akutní toxicity   .  Praha :  Český normalizační institut,  2000 . [1] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 8. ČSN EN ISO 9509 : jakost vod - zkouška toxicity pro hodnocení inhibice nitrifikace mikroorganismy aktivovaného kalu   .  Praha :  Český normalizační institut,  2007 . 15 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad D00/100
 9. Ekotoxikologické účinky zlúčenín Se(IV) a Se(VI) na sladkovodné riasy / Jana Pastierová, Iveta Ondrejkovičová, Agáta Fargašová   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 132-137.
  článek
 10. Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší / Hana Sezimová ... [et al.]   .  Průmyslová ekologie.s. 125-129.
  článek