Výsledky vyhledávání

 1. Co drží společnost pohromadě? : pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera / Marek Německý   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 . 197 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 2. Jedinec a společnost : úvahy nad konceptem homo sociologicus / Jiří Šubrt, Marek Německý a kolektiv   .  Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2018 . 171 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B00/010
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Jednání a situace / Jakub Čapek   .  Praha :  OIKOYMENH,  2007 . 215 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 4. K problému kausální analysy společenského jednání / Ladislav Tondl   .  Praha :  Nakladatelství Československé akademie věd,  1958 . 95 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E10/000
 5. Sociologická teorie : příběh krize a fragmentace - projekt obnovy a rekonstrukce / Jan Balon   .  Praha :  Sociologické nakladatelství,  2007 . 164 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr51/000
 6. Struktury významu : kultura a jednání v současné sociální teorii / Marek Skovajsa   .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2013 . 221 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
  kat. historie FF00/100
 7. Teorie jednání : jeden koncept, mnoho koncepcí / Jiří Šubrt, Jan Balon (eds.)   .  Praha :  [Univerzita Karlova, Filozofická fakulta],  2008 . 208 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000