Výsledky vyhledávání

 1. Bezbariérové užívání staveb : metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb / Renata Zdařilová   .  Praha :  ČKAIT : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,  2011 . 193 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Bezbariérové užívání staveb
 2. Biologické metody v technických normách / Lenka Fremrová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 13-16.
  článek
 3. Biologické metody v technických normách / Lenka Fremrová   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2008.S. 11-15.
  článek
 4. Biologické metody v technických normách / Lenka Fremrová   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 11-15.
  článek
 5. Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením / [Irena Šestáková ... et al.]   .  Praha :  Ministerstvo práce a sociálních věcí,  2012 . 86 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
  Bydlení (nejen) pro lidi se zdravotním postižením
 6. ČSN 56 0116-7 (560116) Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7, Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla   .  Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1995 . 5 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  CH - Kadlečková Ing.00/100
  kniha
 7. ČSN EN 71-4 Bezpečnost hraček. Část 4, Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti   .  Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013 . 27 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  CH - Šmídl Mgr.00/100
  kniha
 8. ČSN EN 71-5 (94 3095) Bezpečnost hraček. Část 5, Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy   .  Praha :  Český normalizační institut,  2000 . 23 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad F10/000
  kniha
 9. ČSN EN 71-5 Bezpečnost hraček. Část 5, Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro pokusy   .  Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016 . 67 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  CH - Šmídl Mgr.00/100
  kniha
 10. Destruktivní zkoušení základních materiálů a svarových spojů / zpracoval Jiří Podhora   .  Brno : TDS Brno - SMS, 2015 . 114 stran
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr50/000
  Destruktivní zkoušení základních materiálů a svarových spojů