Výsledky vyhledávání

 1. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften / Wilhelm Dilthey   .  Frankfurt am Main :  Suhrkamp,  1993 . 402 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 2. Der Aufbau der realen Welt : Grundriss der allgemeinen Kategorienlehre / von Nicolai Harmann   .  Berlin :  Walter de Gruyter,  1964 . xx, 559 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 3. Der Begriff der Natur und seine Geschichte / Georg Picht ; mit einer Einführung von Carl Friedrich von Weizsäcker   .  Stuttgart : Klett-Cotta, 1989 . xv, 502 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 4. Cesty k neskrytosti / Ladislav Benyovszky   .  Praha :  Togga,  2012 . 189 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Člověk a jeho svět : filosofický pojem světa od novověku po dnešek / Jan Kuneš, Martin Vrabec et al.   .  Praha :  Filosofia,  2009 . 411 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/300
  volný výběr10/000
 6. Člověk a svět / Hans Driesch ; přeložil Karel Kupka   .  Praha :  Jan Laichter,  1933 . 146 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 7. Dějinnost, nadcivilizace a modernita : studie k Patočkově konceptu nadcivilizace / Johann P. Arnason, Ladislav Benyovszky, Marek Skovajsa (eds.)   .  Praha :  Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze,  2010 . 334 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva / Martin Jabůrek   .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2013 . 189 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr10/000
 9. Etika a fragmenty života / Jiří Bystřický, Ivan Mucha   .  Praha [i.e. Pelhřimov :  Vydavatelství 999],  2004 . 222 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr20/000
 10. Existence a ten, kdo existuje / Emmanuel Lévinas   .  Praha :  Oikoymenh,  1997 . 85 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad E40/000
  kat. politologie a filozofie FF00/300