Výsledky vyhledávání

 1. Abstraktní substantiva v staroslověnském lexikonu (na základě 1. dílu Slovníku jazyka staroslověnského, litery V) [rukopis] / Kristýna Vaňková   .  2020 . 81 l. (114 567 znaků)
  kniha
 2. Antroponyma v První a Druhé staroslověnské legendě o sv. Václavu / Pavlína Klabníková   .  2016 . 73 listů
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 3. Antroponyma v staroslověnské památce Život Konstantinův [rukopis] / Edita Dvořáková   .  2014 . 63 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 4. Bulletin Vysoké školy ruského jazyka a literatury : [Sborník rus. a čes. statí]. 3. [sv]   .  Praha :  SPN,  1959 . 312, [2] s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
 5. Církevněslovanské proložní legendy václavsko-ludmilského okruhu [rukopis] / Lucie Tichá   .  2015 . 79 l.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 6. Cyrilometodějská tradice a slavistika / František Václav Mareš ; [sestavili Emilie Bláhová a Josef Vintr ; cizojazyčné texty přeložili Emilie Bláhová a Václav Konzal ; doslov napsali Josef Vintr a Emilie Bláhová]   .  Praha :  Torst,  2000 . 736 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad B10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
 7. Český typ staroslověnštiny [rukopis] : jazyková povaha a památky / Monika Mihaliková   .  2011 . 100 l. [2] l. příl.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  sklad C00/100
 8. Čítanka staroslověnských textů se slovníčkem / Josef Kurz, Luboš Řeháček, Radoslav Večerka   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1980 . 94 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr170/000
 9. Čítanka staroslověnských textů se slovníčkem / Josef Kurz, Luboš Řeháček, Radoslav Večerka   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1977 . 94 s.
  Umístění Volné Nedostupné/Prezenčně Vypůjčené Rezervace
  volný výběr11/000
 10. Etymological research into Old Church Slavonic : proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9-11 September 2014, Brno / edited by Ilona Janyšková & Helena Karlíková   .  Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2015 . 457 stran
  Etymological research into Old Church Slavonic